ZMĚNA ZAČÁTKU RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

04.06.2018 14:03

Rodičovská schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se posouvá z 12,15 na 12,45 hodin. Děkuji.

—————

Zpět