Základní údaje o školce

Adresa:

Mateřská škola

Kratonohy 140

503 24

Telefon:

495 451 626

školní jídelna - 777 988 865

E-mail:

ms.kratonohy@seznam.cz

Ředitel školy:

Mgr. Monika Bisová

Vedoucí učitelka MŠ:

Marie Brožová, DiS.

Učitelky MŠ:

Bc. Lucie Dvořáková

Lenka Školníková 

Nikola Bajerová

Iva Samková - chůva

Školnice:

Pavlína Vodičková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše školka je právně součástí Základní školy a mateřské školy Kratonohy, jak je uvedeno v této tabulce:

Název školy:

Základní škola a mateřská škola, Kratonohy,
okres Hradec Králové,
příspěvková organizace

Identifikátor zařízení:

600088693
IČO: 70984981
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa: 503 24 Kratonohy 98
Zřizovatel: Obec Kratonohy
Telefon:

Základní škola - 495 451 627,  702 088 474

E-mail: zs.kratonohy@post.cz
WWW: www.zs-kratonohy.webnode.cz

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací Obce Kratonohy, přednostně přijímá děti z Michnovky a Obědovic.

Školné je stanoveno Směrnicí ke stanovení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání, která je zveřejněna na webových stránkách MŠ, příspěvek na kulturní akce, výlety, dárky je 1000,- Kč /klub rodičů/.

Stravné na celý den 35,- Kč, polodenní 28,- Kč.

Provozní doba od 6,30 do 16,30 hodin, v době školních prázdnin je školka 4 týdny uzavřena, ostatní dny školních prázdnin je normální provoz, zavřeno též  ve dnech státních svátků, mezi vánočními svátky a Novým rokem.

O děti se starají 3 pedagogické pracovnice, chůva, školnice, vedoucí školní jídelny a paní kuchařka.

Zápis nových dětí probíhá zpravidla v měsíci květnu.

 

Celková kapacita školky je 50dětí, dvě třídy dětí rozdělených podle věku:

Hvězdičky – celkový počet ve třídě je 21 dětí, z toho 9 dívek a 12 chlapců 

                 - paní učitelka Lucie Dvořáková Bc.,paní učitelka Lenka Školníková , chůva p. Iva Samková

Sluníčka  -   celkový počet ve třídě je 19 dětí, z toho 5 dívek a 14 chlapců

               - paní učitelka Brožová DiS., Nikola Bajerová

 

Pracujeme  podle Školního vzdělávacího programu Barevný rok, letos navíc s programem Ten dělá to a ten zas tohle, kde se děti každý měsíc seznámí s různými druhy povolání a profesí.

Zaměřujeme se i na pohybovou aktivitu, každé ráno v 8,00 hod začínáme den četbou na pokračování a rozcvičkou s básničkou či jinou pohybovou aktivitou.

V rámci nespavé aktivity nabízíme dětem tyto doplňkové činnosti: hra na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek a taneční kroužek. Všechny činnosti jsou bezplatné a jsou vedené učitelkami mateřské školy.

 

Životospráva

-    dětem je vydávána strava z kuchyně umístěné v budově školy, strava je pestrá a odpovídá normám

-    děti mají dispozici od příchodu do školky pití, které je v uzavřené termosce, mohou si samy dle potřeby nalévat, v letních měsících mají pití k dispozici i na školní zahradě

-    dopolední svačinu si děti odebírají dle své potřeby a přání

-    k dispozici mají i čerstvé ovoce, které si mohou nabídnout během dopoledne

-    motivujeme děti tak, aby jídlo, které neznají, alespoň ochutnaly, do jídla je nenutíme

-    snažíme se zařazovat pohybové aktivity během celého dne, co nejvíce využíváme tělocvičnu

-    pobyt dětí venku je přizpůsobován počasí a přírodním podmínkám, děti jsou vybaveny tak, aby mohl být co nejdelší, mezi 9,45 – 11, 30 hodinou, odpoledne podle podmínek

-    překážkou pro pobyt venku je inverze, silný mráz, silný déšť a vítr nebo vysoké teploty

-    odpočinek dětí po obědě je jejich přirozenou potřebou, proto jsou po 12. hodině všechny děti na lehátku, pro nespící děti jsou připraveny doplňkové činnosti v rámci nespavých aktivit

- předškolní děti ve druhém pololetí individuálně přecházejí na krátkou relaxaci na podložce, naopak u mladších dětí je respektována jejich individuální potřeba spánku

-    zaměstnanci MŠ se snaží o poskytování přirozeného vzoru při uplatňování zásad zdravého životního stylu

 

 Záměry

-    vést děti ke zdravému stravování, seznamovat je postupně s jídly, která z domova neznají

-    naučit je pitnému režimu

-    otužovat pobytem venku