Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

24.05.2018 05:29

Základní škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové,

Příspěvková organizace, IČ 709 84 981

 

Čj: ZŠ 81/2018

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání

ve školním roce 2018/2019.

 

V souladu s ustanovením § 34, § 165 odst.2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává  Základní škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019.

 

Registrační číslo přidělené uchazeči

Výsledek přijímacího řízení

ZŠ 64/2018

PŘIJAT/A K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ 65/2018

PŘIJAT/A K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ 66/2018

PŘIJAT/A K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ 68/2018

PŘIJAT/A K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ 69/2018

PŘIJAT/A K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ 72/2018

PŘIJAT/A K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ 73/2018

PŘIJAT/A K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ 74/2018

PŘIJAT/A K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ 75/2018

PŘIJAT/A K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ 76/2018

PŘIJAT/A K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ 77/2018

PŘIJAT/A K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění : V Kratonohách dne 24. 05. 2018                                      

 

                    Mgr. Bisová Monika

                                                                                                            ředitelka školy

 

—————

Zpět