Přihlašování ke stravování

05.06.2018 14:53

Základní škola a mateřská škola, Kratonohy,

okres Hradec Králové, příspěvková organizace

se sídlem Kratonohy čp. 98, PSČ 503 24, 

IČ 70984981

_______________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

přijměte touto formou informace o novinkách v provozu naší školní jídelny.

 

Celý systém úhrad za stravování má formu bezhotovostního platebního styku. Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu. Je nutné, aby platba byla připsána na bankovní účet školy nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.

 

Jak se zařídit, abych neměl se stravováním problémy?

Nejjednodušší způsob je zadat trvalý příkaz na období 10 měsíců s první platbou v srpnu a poslední v květnu. Pro strávníky MŠ postačí částka 735,-Kč, ZŠ 7-10 let 440,- Kč, ZŠ 11-14 let 480,- KČ. Můžete také uhradit zálohy na celý školní rok dopředu jednorázově v srpnu, to znamená 7 350,- Kč, 4 400,- Kč nebo 4 800,- Kč.  Ani v jednom případě se Vám pak nemůže stát, že vaše dítě nedostane oběd z důvodu nezaplacení dostatečné zálohy. Jestliže jste nezvolili ani jeden z uvedených způsobů platby, vždy počítejte s tím, že převod z účtu na účet mezi peněžními ústavy trvá 3-5 dní. Platbu lze provézt vložením hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky na bankovní účet školy. Poukázku obdržíte v kanceláři ŠJ.                                                     

Stravovací účet školní jídelny:         

ČSOB, a.s.

číslo účtu           280692709

kód banky         0300

variabilní symbol = bude oznámen na třídních schůzkách

zpráva pro příjemce= jméno strávníka

 

Od 1. 8. 2017 došlo k úpravě ceny stravného:

mateřská škola

Strávníci do 6ti let- dopolední strav. (3,-Kč+7,-Kč+18,-Kč)                                     28,-Kč

Plné stravné:  28,-Kč+ ostatní provozní náklady 41,-Kč                                            69,-Kč

 

Strávníci do 6ti let- celodenní strav. (3,-Kč+7,-Kč+18,-Kč+7,-Kč)                         35,-Kč

Plné stravné:  35,-Kč+ ostatní provozní náklady 41,- Kč                                            76,-Kč

 

Strávníci 7 let- dopolední strav.  (7,-Kč+21,-Kč)                                                          28,-Kč

Plné stravné: 28,-Kč+ ostatní provozní náklady 41,- Kč                                            69,-Kč

 

Strávníci 7 let- celodenní strav. (7,-Kč+21,-Kč+7,-Kč)                                               35,-Kč

Plné stravné- 35,-Kč+ ostatní provozní náklady 41,-Kč                                             76,-Kč

 

 

Strávníci do 6ti let věku dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školném stravování v platném znění  platí +3,-Kč na pitný režim.

 

základní škola

Strávníci 7-10 let - oběd                                                                                                           21,-Kč

Plné stravné: 21,-Kč+ ostatní provozní náklady 41,-Kč                                             62,-Kč

 

Strávníci 11-14 let- oběd                                                                                                         23,- Kč

Plné stravné: 23,-Kč+ ostatní provozní náklady 41,-Kč                                             64,-Kč

 

Zaměstnanci oběd:  FKSP 8,-Kč+ 17,-Kč                                                                            25,-Kč

Plné stravné:  25,-Kč+ostatní provozní náklady 41,-Kč                                             66,-Kč

 

Cizí strávníci - oběd:

25,-Kč+ ostatní provozní náklady 41,- Kč                                                                         69,-Kč                                                 

 

 

Odhlašování stravy se provádí den předem nejpozději do 11:00 hod. přes portál www.odhlaska.cz.

Telefonicky na čísle: 777 988 865 pouze v nezbytných případech do 11:00 hod.

 

Vyúčtování stravného

Vyúčtování bude provedeno u každého strávníka na konci školního roku převodem peněz zpět        na bankovní účet, ze kterého jsou posílány zálohy.

 

 

 

 

Děkujeme za pochopení,

 

 

Romana Matějková - vedoucí ŠJ

 

 

—————

Zpět