KVĚTEN 2018

27.04.2018 11:15

První týden v měsíci květnu zahájíme v pátek 4. 5. 2018 výletem do Osic, kde nás čeká exkurze na farmu. Odjezd od MŠ ke v 8,30 hodin. Svačinu, pití a dobrůtku zajišťuje MŠ. Prosím, nedávejte dětem batůžky. Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se uskuteční zápis do MŠ od 11,30 do 14,30. V pondělí 14. 5. 2018 se seznámíme s různými druhy papoušků. Program začíná v 9,00 hodin. Za příznivého počasí se můžeme ve čtvrtek 17. 5. 2018 vydat na piknik. Třída U hvězdiček rozprostře svou piknikovou deku na blízké louce a třída U sluníček piknik spojí s malým pěším výletem do Obědovic. Ve čtvrtek 24. 5. 2018 nás čeká Dopravní den. Nejstarší děti ze třídy U sluníček pojedou na cyklovýlet do Michnovky. Třída U hvězdiček bude mít program připravený na zahradě MŠ. Sportování pro radost aneb Olympiáda mateřských škol se letos uskuteční pouze v rámci školek. Ve čtvrtek 31. 5 . 2018 se vydáme do Lhoty pod Libčany , kde budeme sportovat, soutěžit a bavit se. Odjezd od MŠ je v 7,30 hodin. Návrat kolem 11,45. Občerstvení zajišťuje MŠ. 

—————

Zpět