Dodatek č. 1 ke Směrnici stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání

08.09.2016 13:00

Dodatek č. 1 ke Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v souvislosti se změnami k 1. 9. 2016 (Vyhláška č. 280/2016 Sb.)

Změna bodu 2. 2 a) Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

2. 2

a) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

V Kratonohách dne 1. 9. 2016 Mgr. Monika Bisová

ředitelka školy

—————

Zpět