Filozofie školky

Psychosociální podmínky

-      k dětem přistupujeme tak, aby se cítily spokojeně, jistě a bezpečně

-      ve vztazích mezi dětmi a dospělými se musí projevovat vzájemná důvěra, tolerance,  ohleduplnost zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora

-      děti se učí pravidlům soužití, samy se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů

-     starší děti jsou vedeny k ohleduplnému chování k dětem mladším, učí se jim pomáhat

-     děti mají volnost a osobní svobodu vyváženou nezbytnou mírou omezení hlavně kvůli jejich bezpečnosti

-     jsou podporovány v samostatnosti, dodržování společenských pravidel, pomoci mladším kamarádům

-     jsou podporována dětská přátelství

 

Záměry

-        vytvářet pozitivní klima školy

-        poskytnout vhodné podmínky pro adaptaci dětí mladších tří let

 

Dětská práva podle úmluvy o právech dítěte tak, jak jsou uplatňována v naší MŠ

 

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana – potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit…

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti – slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny…

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky – právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, chce si potvrzovat svoji identitu – právo vyrůst v jedince zdravého tělesně i duševně, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život – právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem…