Budova a materiální podmínky

Budova

Mateřská škola je umístěna v přízemní budově na okraji obce, je zde i školní kuchyň a obecní byt. Dětem slouží dvě třídy, tělocvična, ložnice. Od roku 2007 probíhají rekonstrukce, nejprve šaten a sociálního zařízení, roku 2009 vznikla přestavbou ložnice, v roce 2010 proběhla výměna oken, snížení stropů, výměna podlah, vymalování, zateplení fasády do zahrady. V roce 2013 byla dokončena revitalizace zahrady MŠ, která byla obohacená o další interaktivní herní prvky.

 

Materiální podmínky

-        děti mají k dispozici 2 třídy – herny, tělocvičnu, ložnici

-        každá třída má vlastní šatnu s vyhovujícími skříňkami

-        společná umývárna a wc s pomocí vhodné organizace vyhovuje kapacitě

-        díky vlastní kuchyni děti stolují pohodlně ve třídách, vydávání obědů odpovídá požadovaným normám

-        tělocvična slouží jak k pohybovým aktivitám, hrám a činnostem ve skupinkách

-        počet stolů a židliček a jejich výška odpovídá počtu a věku dětí

-        doplnění vybavení mobilními tabulemi umožňuje vést řízené činnosti ve skupinách podle věku

-        dětem je k dispozici interaktivní tabule s didaktickými programy, paní učitelky mají k dispozici 1 PC, vedoucí učitelka

         používají 1 PC s kopírkou, 1 PC s kopírkou užívá vedoucí kuchyně

-        máme 1 CD přehrávač, 1 DVD přehrávač /dar rodičů/, 1 televizor bez anténního připojení

-        velkým přínosem je samostatná ložnice, která umožňuje nerušený odpočinek dětí

-        vybavení zahrady novými herními prvky zajišťuje její bezpečné využívání a zároveň estetické prostředí

-        po rekonstrukci jsou zajištěny i světelné a tepelné podmínky odpovídající normám dle platné legislativy

 

Zahrada

K delší straně budovy přiléhá velká odborně založená zahrada se vzrostlými stromy a keři. Je celoročně využívaná, je zde mnoho zákoutí a prostoru jak pro hry, tak pro vzdělávání dětí. Často je využívaný labyrint z tůjí, dvě pískoviště s krycími plachtami umožňují volné přecházení dětí, jedno je kryté přístřeškem. Zahradní domek slouží k uložení hraček, jeho terasa ke hrám.

Prostor je celoročně využíván k pozorování a poznávání života v přírodě. Díky rekonstrukci zahrady mají děti možnost sledovat život hmyzu v domečcích pro hmyz, pozorovat ptáčky na krmítkách a v budkách. Dále si mohou vyzkoušet svou odvahu a hbitost na lanové dráze, prolízačkách z kmene stromu, proběhnout se tunelem z vrbového proutí nebo bludištěm z tůjí, meditovat v indiánském tee-pee či zdolávat kopeček uprostřed zahrady. V letních měsících mohou zkusit stavbu hrází, vyplouvání papírových či jiných loděk na vodním kanálku ustícím do malého jezírka.

 

Koncepce

Připravit na školu samostatné a zdravě sebevědomé děti, přirozenou výchovou dát dobré základy celoživotního vzdělávání, respektovat jejich individuální možnosti a zájmy. Naučit dětí žít v přirozené symbióze s přírodou, snažit se jí porozumět a pomáhat. Vnímat přátelsky okolní svět a lidi z jiných kultur.

 

Záměry

Postupně zlepšovat bezpečnostní podmínky na zahradě, využívat přístřeší s lavicemi k řízené činnosti, zakoupit pomůcky k pozorování a zkoumání přírodních prvků.